CYBERTECH 2015
P. 1

דבר היו"ר

חברים וקוראים יקרים,


בספטמבר 97' ראה אור הגיליון 
הראשון של "תמיד תותחן". אז, לא תמיד תותחן
היינו בטוחים שנצליח לעמוד במשימה 

של הפקת גליון בכל רבעון בצורה קבועה בטאון עמותת "יד התותחנים" בישראל 
ושוטפת. מאז עברו 14 שנים וגיליון גליון מס' 50 | ספטמבר 2011
מס' 50 נמצא בידיכם - הוכחה ניצחת

שהדבר אכן אפשרי.

הרבה כתבות ומאמרים התפרסמו
במהלך השנים בהפקת גיליון בכל רבעון, 
מזכירות "בית התותחן": מיכל פריד 
שמטרתו העיקרית לחשוף בפניכם חידושים ומעט סיפורי מורשת מו"ל: עמותת "יד התותחנים" 
של חיל התותחנים.כתובת האיגוד: 
 "בית התותחן"
כל זאת לא היה מצליח ללא פעולתם הבלתי נלאית של חברי ת.ד 290, זכרון יעקב 30900 
טלפון: 04-6396573 
המערכת ובראשם משה העליון. שקיבל על עצמו את תפקיד פקס: 04-6396573
ראש המערכת כבר בגיליון הראשון, ומאז עשה ללא לאות כל
שביכולתו על מנת לקדם ולהפיק עיתון ברמה גבוהה ביותר.
מערכת "תמיד תותחן": 
ראש המערכת: משה העליון 
עם צאת הגיליון ה-50 החליט משה לפרוש מתפקידו ולפנות עורך: עמיר רפפורט 
מקום לצעירים ממנו. זו ההזדמנות להודות לו בשמי ובשם כל 
חברי המערכת והעמותה על המסירות וההשקעה - תמיד ברוח עריכה: מוריה בן-יוסף 
הפקה: איילת סביצקי
טובה וסבלנית - ולאחל לו עוד שנים רבות של עשייה ובריאות.

שנת תשע"ב בפתח ואיתה כמו תמיד גם תכניות רבות. השנה 
חברי המערכת: שיש יעקב, אורי מנוס, 
ימלאו 30 שנה למלחמת לבנון הראשונה והעמותה מתכננת אירוע מנה דוידזון, סימן-טוב שגיא, שרי שאנן 
רב משתתפים לציון מלחמה זו בקיץ 2012. אני מזמין את כל עיצוב ועריכה גרפית: 
מי שיש בידו לסייע במידע, בתמונות ובכל אינפורמציה אחרת
אסי קריספין, איילת סביצקי 
ליצור קשר עם משרדי העמותה.צילום: מאיר אזולאי

בשנת 2010 קיים חיל התותחנים בשיתוף עם העמותה כנס 
ארטילריה ראשון מסוגו. בכנס נטלו חלק תעשיות ביטחוניות לא המערכת אינה אחראית לתוכן 
המודעות ואינה מחזירה כתבי-יד.
מעטות, והשתתפו בו נציגים מ-27 מדינות. גם לקראת כנס זה 
היו חששות רבים, אך הוא נחל הצלחה רבה. בחודש מאי 2012 
מתוכנן כנס נוסף, ובימים אלו החלו פעולות ההכנה וההתארגנות

לקראתו.

כל זאת בצד כל האירועים השוטפים המתקיימים מזה שנים, 
אירועים המתאפשרים כתוצאה מעזרתכם ומתמיכתם הרבה 

בעמותה ופעילויותיה.

עם פרוש השנה החדשה אני מבקש לאחל לכולכם שנת בריאות 
ועשייה, שנה של הצלחה כלכלית, ביטחון ושקט בגבולות לכם 

ולכל בני משפחותיכם.

שתהיה זו שנה בה ישובו לבתיהם כל שבויי צה"ל ונעדריו, 
ביניהם גם חייל חיל התותחנים, גיא חבר.
תא"ל (מיל') דני כסיף 
יו"ר עמותת "יד התותחנים"
ספטמבר 2011 תמיד תותחן 3
   1   2   3   4   5