אני רחלי אחי משה הילד השלישי במשפחה בת ארבעה ילדים, שני בנים ושתי בנות. ישנו אח גדול הבכור בשם איציק , רחלי ושמה השלישי ואחות קטנה גדל ולמד
P. 1






















כת
ב ע
ת 
לע
ניינ
י ה
יס
טור
יה
, ת
רבו
ת,
 מו
רש
ת ו
ביט
ח
ון |
 גל
יון 
מס
‘ 9
5 |
 תש
ר
י ת
שע
“ו 
| ס
פט
מב
ר 5
01
2 |
 המ
ח
יר 0
2 
ש“
ח


העברת




העתיד כבר כאן

מתגייסי יולי 15' הגיעו נרגשים שרביט
ללשכת הגיוס. היינו שם איתם


מביטים רחוק

לקחי חיל התותחנים ממבצע הפיקוד

"צוק איתן"

האש כמקצוע

האם קצין חת"ם צריך להפוך 

ל“קצין אש“?
תא"ל רועי ריפטין בראיון פרישה חגיגי עם 
קצין ומאמין
הקתמ"ר של יום הכיפורים, לרגל העברת 
נפרדים מאל"מ )מיל'( 
הפיקוד על החיל לתא"ל אלון קלוס
גדעון עציון


שנה טובה! שנת שלום ושגשוג למשפחת התותחנים




   1   2   3   4   5