Page 30 - אני רחלי אחי משה הילד השלישי במשפחה בת ארבעה ילדים, שני בנים ושתי בנות. ישנו אח גדול הבכור בשם איציק , רחלי ושמה השלישי ואחות קטנה גדל ולמד
P. 30


חדשות חת"ם


בהצטיינותיתרה


בטקס מצטייני קצין תותחנים ראשי קיבלו 37 מחיילי, קציני ונגדי החיל 
תעודות הצטיינות כאות הערכה על שירותם המסור


מאת מערכת תמיד תותחן צילומים: דוברות ז"י

כ 

 בכל שנה, טקס מצטייני קתמ”ר התקיים השנה
בסימן יום העצמאות, ביום רביעי ה-22 באפריל,

בבית התותחן שבזכרון יעקב. 
הטקס נערך בהשתתפות כל יחידות החיל בסדיר

ובמילואים, קצין התותחנים הראשי תא”ל רועי ריפטין, יו”ר 
עמותת “יד לתותחנים” תא”ל (מיל’) דני כסיף, המצטיינים 
ומשפחותיהם. 

בטקס הוענקו תעודות הצטיינות ל-37 חיילים, נגדים 
וקצינים מיחידות החיל השונות, שהוכיחו עצמם בעבודה קשה, 

במסירות ובכשירות מבצעית. עבור כולל אחד מהחיילים הוקרא 
קטע אשר כתב מפקדו, המפרט הוא מי הוא המצטיין ובגין 

מה זכה לקבל את התעודה. 
עשרה חיילים זכו לקבל מלגות לימודים, לאחר שנבחרו על ידי 
ועדה בראשות יו”ר העמותה. כבכל שנה, שתיים מן המלגות 

התקבלו מטעם משפחת שרייבמן, לזכר בנם ניר ז”ל שנפל 
.באסון המסוקים
מינויים בחת"ם

מספר מינויים אחרונים בחיל | מאת מערכת תמיד תותחן אל"מ נרי הורוביץ, מפקד מערך האש בגבול לבנון, מונה למפקד עוצבת "גולן"  הורוביץ יחליף בתפקיד את אל"מ 

יורם כנפו, אשר מונה לראש מחלקת ארגון  מפקד מרכז חת"ם, אל"מ עומר שרון, מונה למפקד מרכז אש אוגדת עזה 

במינוי משני  אל"מ חן אלמוג, חונך האש במרא"ם, מונה למפקד עוצבת "קלע דוד"  גיא מרקיזנו הועלה לדרגת 

אל"מ והחליף את רמי אבודרהם כמפקד עוצבת "כידון" באוגדת הבשן  אל"מ רמי אבודרהם מונה למפקד ביסל"ת

ועוצבת "שלהבת האש"אל"מ יובל בן דב מונה למת"פ דרום במקום אל"מ אייל רוזן שפורש מהצבא אחר כבוד

30 תמיד תותחן ספטמבר 2015
   28   29   30   31   32