אני רחלי אחי משה הילד השלישי במשפחה בת ארבעה ילדים, שני בנים ושתי בנות. ישנו אח גדול הבכור בשם איציק , רחלי ושמה השלישי ואחות קטנה גדל ולמד
P. 1


שולטים
כת
מדויקים וקטלניים מתמיד //
ב ע
ת 
ראיון מיוחד עם קתמ”ר אלון קלוס לע
ניינ
על השינויים בחיל
י ה
בשדה
יס
רוכבי שמיים //
טור
יה
המל“טים שמקצרים וסוגרים את מעגל , ת
רבו
האש בחיל התותחנים
ת,
הקרב
 מו
הסטטיסטיקה מתיישרת //
רש
ת ו
ניתוח מדיניות הפעלת האש ביט
ח
הסטטיסטית בשטח אורבני
ון |
 גל
מנציחים את זכרם //
יון 
מס
הטקס השנתי לזכר חללי החיל חנך את התוכנית: ”חיל ‘ 1
האנדרטה המשוקמת בבית התותחן
6 | 
התותחנים יהפוך אל
ול 
תש
למערך האחראי על ע“
ו | 
כלל הסיוע בשדה ספ
טמ
בר
הקרב“
 16
20
 | ה
מ
חיר
 20
 ש
“ח


חג שמח ושנה טובה! למשפחת התותחנים   1   2   3   4   5