אני רחלי אחי משה הילד השלישי במשפחה בת ארבעה ילדים, שני בנים ושתי בנות. ישנו אח גדול הבכור בשם איציק , רחלי ושמה השלישי ואחות קטנה גדל ולמד
P. 1


חוזרים ל-67
כת
ב ע
ת ל
ענ
יינ
י הי
סט
פרויקט מיוחד במלאת 50 שנה למלחמת ששת הימים
ורי
ה, 
תר
בות
, מ
ורש
שבטה קיימת!
ת
 וב
פרויקט מיוחד על הנעשה בבסיס
יטח
ון 
ההכשרות של חיל התותחנים
| גל
יון
סוף עידן
 מס
‘ 2
לאחר שלושים שנות פעילות,
6 |
 ניס
נסגרה היחידה המיוחדת מיתר
ן ת
ש
ע“ז
המעז מנצח?
 | א
פר
סקירה מעמיקה של תרבות היוזמה
יל
בדרג הפיקוד הזוטר בצה“ל
 17
20
 | ה
מח
יר 
20
 ש“
ח


חג פסח ויום עצמאות שמח למשפחת התותחנים!
   1   2   3   4   5