אני רחלי אחי משה הילד השלישי במשפחה בת ארבעה ילדים, שני בנים ושתי בנות. ישנו אח גדול הבכור בשם איציק , רחלי ושמה השלישי ואחות קטנה גדל ולמד
P. 1

תותחנים כ
תב
 ע
ת ל
ענ
יינ
י ה
יסט
Zור
-דור ה
יה,
 תר
בו
ת, מ
ור
שת
 וב
יט
חו
ן | ג
כיצד ייראו לוחמי העתיד לי
ון מ
של חיל התותחנים? ס‘
 63
 | 
פרויקט מיוחד
תש
רי
 תש
ע
“ו |
 ספ
טמ
בר
 7
01
2

פיעו:
הציעו והשם

בוחרים ש !
מ"ת החדש
לתועתיד האש הרקטית

מלחמת לבנון השנייה כמקרה בוחן: 
יעילות מערך ה״מנתץ״ במלחמה עתידית


הזרוע האווירית של היבשה

פלטפורמות אוויריות כמו ״רוכב שמיים״ 

הן העיניים והאוזניים של כוחות היבשה

משפחת האש מתרחבת

מתגייסי יולי 17׳ הצטרפו לשורות החיל. 

ליווינו אותם בלשכת הגיוס

אומץ תחת אש

סיפורם של שישה גיבורי תותחנים 

שנפלו במלחמת יום הכיפורים


שנה טובה! שנת שלום ושגשוג למשפחת התותחנים
   1   2   3   4   5