מירון עמיחי

כי
סרן
עמיחי
מירון

מ.א.
2171564

מילא תפקידו

תיאור העיטור: 

ב-1 באוקטובר 1975, בעת ביצוע אימונים, התלקחה מיכלית דלק והחלה לבעור. לאחר שהנסיונות לכבות את הדליקה לא הצליחו, ניתנה הפקודה לנטוש את המיכלית ולהתרחק מהמקום. סגן עמיחי מירון זינק על המיכלית ותוך סיכון עצמי כיבה את האש מקרוב במטף כיבוי. במעשה זה גילה סגן עמיחי מירון אומץ-לב ותושיה ומנע את שריפת המיכלית.

על מעשה זה הוענק לו:
צל"ש מפקד האגד
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל

צל"ש מפקד האגד