האנדרטה

האנדרטה

אנדרטת כבוד לנופלי חיל התותחנים לדורותיהם

אנדרטת חיל התותחנים

בית התותחן ניצבת אנדרטה , אשר צורתה כששה קני תותחים שהתכנסו יחדיו לסוללה - על הקנים מונצחים שמות כל חללי חיל התותחנים, אשר נפלו בעת שירותם הצבאי, החל מתקופת הצבא הבריטי דרך מלחמות ישראל ועד ימינו.