תא"ל שמואל רשף (פישר) (1986-1989)

תא"ל
שמואל רשף (פישר)
(1986-1989)

1965 - גיוס לצה"ל לעתודה האקדמית
1968 - סיום קורס קציני חת"מ
1968 - ע. ק. הדרכה מת"פ צפון
1969-1971 - מסו"ל וקמב"ץ בגד' 334
1972 - קורס מדידות מתקדם בצבא ארה"ב
1972-1973 - ק. אג"מ א.א. 7030
1973-1974 - סמג"ד 334
1974-1975 - ק. אג"מ מת"פ צפון
1975-1976 - בית הספר לפיקוד ומטה
1976-1978 - מג"ד 334
1978-1979 - מפקד קורס קציני חת"מ
1979-1980 - קורס מתקדם בארה"ב
1980-1982 - מפקד בית הספר לתותחנות
1982-1984 - מפקד תותחנים פיקוד צפון
1984-1985 - מכללה לביטחון לאומי
1985-1986 - ראש מחלקת תורת הלחימה במה"ד
1986-1989 - קצין תותחנים ראשי
1990 - שחרור מצה"ל.