תא"ל דורון קדמיאל (1989-1992)

תא"ל
דורון קדמיאל
(1989-1992)

יליד 1949, ישראל, תל אביב.
גיוס לצה"ל - נוב' 1967.
קורס מ"ט.
שרות כמ"ט בסוללת תותחים בגד' איכון.
קורס מ"כים בגולני.
שרות כתותחן בגד' 402 בסיני.
קורס קצינים 1969 - סיום ביולי 1969.
1973-1969 - גדוד 334.
קת"ק, ק"ס, קע"ת מסו"ל 72-70, קש"א, קמב"ץ גדודי.
1973 - מלחמת יוה"כ - סמג"ד 120 מ"מ בחזית סיני.
1975-1974 - סמג"ד 402.
1976-1975 - ק. אג"מ 215.
1977-1976 - פו"מ.
1977 - מפקד קורס מתקדם בביסל"ת.
1979-1977 - מג"ד 402.
1981-1979 - ק. אג"מ מקתמ"ר.
1983-1982 - מפקד אגד 209, מלחמת של"ג.
1985-1983 - מת"פ דרום.
1986-1985 - ביה"ס לפיקוד ומטה בצבא ארה"ב, Kansas ,Leavenwortl Fort.
1989-1986 - רמ"ח ארגון באג"ת.
1993-1989 - קתמ"ר.
שחרור מצה"ל בינואר 1994.