יודקוביץ' שלום (יצחק) ז"ל

כי
סגן
שלום (יצחק)
יודקוביץ
ז"ל

מ.א.
2125949

גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת

במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 

ביום 11 באוקטובר 1973, השתתף סגן שלום יודקוביץ ז"ל, כקצין תצפית אויר, במשימת סיוע לכוחות קרקע, בעת פריצתם ברמת הגולן. במהלך הפעולה, כדי לבצע את המשימה, היה צורך ליטול סיכונים מעל ומעבר למגבלות שהוכתבו בפקודות. בהתקרב המטוס שבו טס לעבר קו החזית פגע בו טיל. המטוס התרסק וסגן שלום יודקוביץ ז"ל נהרג. במעשה זה גילה סגן שלום יודקביץ ז"ל אומץ לב ודביקות במשימה למופת.

ניסן תשל"ו
אפריל 1976

על מעשה זה הוענק לו:
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל
"מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל י"ב, ו')

רא"ל מרדכי גור
ראש המטה הכללי

עיטור המופת
קישור לגלעד לזכרם: