“אשל הירדן”

תעודת זהות

סבב טעינה מחדש: 10 דקות
צוות: 4 אנשים
קצב אש: 4 רקטות תוך 15 שניות
שנת ייצור: 1980

אודות הכלי

עם המשך הפיתוח של מערך רקטי בתעשייה הצבאית, הורכב משגר מדגם חדש על גבי תובת טנק בריטי, צנטוריון.
הפתרון המוצע בהרכבה על תובת טנק זה ושינוי קני השיגור- יועדו לאפשר תנועה, פריסה וירי בצמוד ליחידות השריון, אשר כולן הוסבו לטנקים מודרנים יותר מטנקי השרמן הישנים.
לפני כניסתו לשרות הוחלט להצטייד במערך רקטי תוצרת ארצות הברית- M.L.R.S. ולכן אשל הירדן לא הוכנס לשימוש בצה”ל.