אזור

אנדרטה לבני המקום שנפלו במערכות ישראל.
היישוב אזור הוקם אחרי מלחמת העצמאות והוכרז כמועצה מקומית בשנת 1951. בסמל המקום שבעה כוכבים, לזכר שבעה נוטרי ההגנה שנפלו כאן באבטחת שיירה שהייתה בדרך לירושלים. באזור כ-10,000 תושבים. האנדרטה מנציחה את זכר בני המקום שנפלו בכל מערכות ישראל.
האנדרטה על רחבת בטון, בקצה מדשאה בלב גן ציבורי. זהו מבנה פיסולי גדול וירוק עשוי ברזל, מעין משולש המורכב ממספר לוחות ונחצה במרכזו ע”י גרם מדרגות. על הלוח המשולש השמאלי שם האנדרטה, על הלוח הימני פסוק מקינת דוד: “הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גיבורים”, בראש גרם המדרגות סמל צה”ל ובבסיסו המילים “לנצח יִנון שמם”. הלוח האחורי הוא משולש גדול שעליו, באותיות ברזל, שמות הנופלים. בינו לבין הלוחות הקדמיים יש מעבר, כך שאפשר לעבור לפני האנדרטה ובתוכה. במרכז האנדרטה מצבת ברזל, המורכבת מלוחות מונחים אחד על השני ולהם קישוטי ברזל מעוקלים המתפרצים לצדדים וכלפי מעלה.
האנדרטה הוקמה ביוזמת המועצה המקומית. נבנתה ע”י יצחק שמואלי.
המקום נגיש לכל. האנדרטה במרכז אזור שמצפון לחולון, בין רחוב ויצמן לרחוב ד”ר ליכט.