אנדרטה לבנים שנפלו במערכות ישראל – כפר ורבורג

האנדרטה ניצבת בחלקו הצפוני של המושב.

בחומת האנדרטה הבנויה מאבן, ניצבים חמישה לוחות לזכר הנופלים, שלושה מהם הסמוכים זה לזה, מנציחים נופלים במלחמת העצמאות, ובשני הלוחות האחרונים מונצחים נופלים במלחמת ששת הימים: האחד באזור תעלת סואץ וחברו בשחרור ירושלים. בחזית רחבת האנדרטה לוח, עליו רשום קטע משיר שכתב צבי גובר שנפל במלחמת העצמאות, והמונצח באנדרטה זאת, בצד אחיו אפרים:
“ארצי הדלה, אשרך מה רב – אם אלה בנייך”. לידה תותח שדה 65 מ”מ (“נפוליונצ’יק) מימי מלחמת העצמאות.
האנדרטה נבנתה בשנת תשי”ט 1959 ביוזמת משפחות הנופלים וכפר ורבורג.
תכנן אותה אשר חירם, היא הורחבה במועד מאוחר יותר.
בשנת 1959 הוקמה אבן זיכרון שהונצחו בה האחים אפרים וצבי גובר ואורי גנני, שנפלו במלחמת העצמאות. נופלים בתקופות מאוחרות ביותר הונצחו בלוחות נוספים, לאחר שהכפר לא קיבל את עצת היחידה למען החייל, לפיה יש להקים קיר ארכיטקטוני ולא להוסיף כל פעם אבן, כדי שהאנדרטה לא תהפוך לבית קברות. בעקבות כך סרבו אנשים בכפר להנציח באנדרטה זאת שתי חילות שנספו בתאונת דרכים, (פנינה גולדפינגר ז”ל בשנת 1956 וצילה בז’נט ז”ל בשנת 1962), למגינת לבם של הוריהן, שהחרימו בשל כך את טקסי הזיכרון.