אנדרטה לבנים שנפלו במערכות ישראל – נווה אפרים מונוסון

האנדרטה ניצבת ליד בית התרבות רח’ פנינים.
מבנה אבן הנישא לרום, ועליו סמל צה”ל והכתובת: “לזכרם” באותיות ארד, היא הגלעד לנופלים. שמות 20 חללי צה”ל חרותים בלוחות נחושת הקבועים במבנה. בצד האנדרטה ניצב תותח שדה 75 מ”מ (“קרופ”), שהיה בשימוש במלחמת העצמאות.

האנדרטה נחנכה בשנת תשל”ב – 1972.

לאחרונה הוסר התותח מן האנדרטה.