אנדרטה לזכרו של יוניש זבולון – מעין ברוך

מיקום האנדרטה בחלקה הצבאית שבבית הקברות המקומי.

פסל מתכת המשלב מחרשה ותותח נ”מ 23 מ”מ (שלל מלחמת ששת הימים) ועליו לוח מתכת ובו כתוב: “לזכר יוניש זבולון איש מעיין ברוך שנפל בקרב לכיבוש הרמה 10.6.67. בתחילה הוצבה
האנדרטה במקום נפילתו של יוניש – בגולן אך במלחמת יום הכיפורים היא נעקרה ממקומה ע”י הסורים, ולכן הועברה למקומה הנוכחי.
האנדרטה הוקמה ביוזמת חבריו לגרעין ולקיבוץ.