אנדרטה לזכרו של יוסף שלי – ניר יפה

האנדרטה ניצבת במרכז הכפר ליד המועדון.

הצנחן יוסף (ז’וז’ו) שלי, נלחם ונפל בקרב על ה”חווה הסינית” במלחמת יום הכיפורים בכ”ד תשרי תשל”ד (20.10.73).
חבריו הקימו גלעד לזכרו במקום נפלו, ועליה סמל הצנחנים ושני תותחי נ”מ 23 מ”מ (שלל מלחמת ששת הימים). לימים העבירו חלקים מהגלעד למושב. הוסיפו מבנה אבן והציבוה בקרבת האנדרטה לבני הכפר שנפלו במערכות ישראל.