אנדרטה לזכרו של שלמה פסקל ז”ל

מיקום: הגלעד ניצב בקיבוץ דפנה.
הגלעד עשוי לוח שיש עליו חקוק:
“צבא הגנה לישראל, גלעד, פה נפל הגיבור טור’ שלמה פסקל ז”ל, בן לילי ומיכאל פסקל ז”ל ב’ בסיוון תשכ”ז 10.6.1967” וסמל חטיבת “גולני” (שגדוד “הרעם” היה גדוד אורגאני שלה.
בהמשך מופיע סיפור הקרב. ובסופו: “יהי זכרו ברוך”, “גלעד זה הוקם ביוזמתה של אחותו חווה פייטון”.

טור שלמה פסקל ז”ל, נפל במלחמת ששת הימים בחזית הסורית ברמת הגולן, כאשר המכמ”ת בה היה התפוצצה מהפגזת הסורים. ביחד אתו נפלו עוד שמונה חיילים נוספים מגדוד “הרעם”.
הגלעד תוכנן והוקם על ידי אחותו, חווה פייטון. בחודש נובמבר 2005 הוסר הלוט מהגלעד. בטקס נטלו חלק כ 30 מחבריו ומפקדיו של שלמה ז”ל מגדוד “הרעם”. משמר כבוד מגדוד “הרעם” בפיקוד הרס”ג , רס”מ נדב דהאן, כיבדו את זכרו.
בטקס נאמו מג”ד “הרעם”-סא”ל יורם כנפו, המג”ד במלחמת ששת הימים אליהו עשת וחברים נוספים ששרתו אתו.