אנדרטה לזכר החמישה עשר – רמות אשכול

האנדרטה ניצבת ברמות אשכול, ב”גן החמישה עשר”, הנקרא על-שמם. סלע בזלת רם הוא “נפש לחמישה-עשר הלוחמים – צנחנים שריונאים ותותחנים, שנתנו חייהם בעוז ובגבורה במערכות ישראל על גדות תעלת סואץ, בדרך הפטרולים בקנטרה למוצב הצפוני בואכה פורט פואד ביום שבת כ”ד תש”ל (30.5.1970), הקרב האחרון של מלחמת ההתשה”.
הם נפלו במארב, שהניחו המצרים לסיור משוריין של צה”ל בגזרה הצפונית של התעלה. שמות הנופלים חרותים באבן, ובבסיסה הפסוק: “שויתי עזר על-גבור הרימותי בחור בעם” (תהלים פ”ט כ’).
משפחות הנופלים יזמו את הקמת האנדרטה, ועיריית ירושלים הקצתה את השטח לגן.
האנדרטה נחנכה ביום י”ב בסיוון תשל”ה (22.5.1975).
התותחן הוא: סג”מ חיים ויסטמונסקי ז”ל – הקת”ק של הסיור.