אנדרטה לזכר עודד שלידור – רמת מגשימים

אנדרטה לזכר סרן עודד שלידור ז”ל

מקום האנדרטה מדרום לרמת מגשימים. עודד נפל בהפגזה סורית ביום כ”ב בסיוון תש”ל.

האנדרטה לזכרו של סרן עודד שלידור קצין תותחנים, היא סלע בזלת גדול, ועליו נאמר: “סרן עודד שלידור – נפל בקרב 26.6.70.
הסלע נמצא ברחבת בטון שבתוכה אבני בזלת, המוקפת גדר, אף הוא מאבני בזלת. אחדות מהאבנים מסויידות לבן.