מבוא חמה-אנדרטה לזכרו של סגן עלי רוזנר ז”ל

האנדרטה ניצבת בקרבת מומת מבוא חמה. עלי רוזנר היה קצין תותחנים. ביום א’ באלול תשכ”ח (25.8.1968) נפל במקום זה בקרב עם הסורים. לזכרו הוקם גל אבני בזלת גדולות, ועליו לוח מתכת שבו נאמר: “יד לסגן עלי רוזנר ז”ל נפל א’ אלול תשכ”ח והוא בן כ”ב. בית רשפים”.

את הקמת האנדרטה יזמו חבריו לכיתה של עלי, ועיצב אותה האמן פילו כפרי, בן קיבוץ רשפים. האנדרטה נחנכה בשנת 1969.