אנדרטה לזכר 250 הנופלים – הרצליה

אנדרטה לזכר 250 בני הרצליה שנפלו במערכות ישראל.

האנדרטה ניצבת ב”גן בן שפר”, בצומת הרחובות סוקולוב-ההגנה.

לאנדרטה כמה חלקים: במרכזה קיר מאבנים מסותתות, באמצע עמוד צר בבסיסו ההולך ומתרחב, משני צדי הקיר שני קירות נוספים. על העמוד שבמרכז כתוב, באותיות מתכת: “הרצליה לבני במערכות ישראל”. על שני הקירות הצדדיים נכתב באותיות מתכת: “בחייהם רקמו חזון – במותם קידשו חרות העם”.

בקירות חקוקים שמותיהם של 39 נופלים חללי מלחמת העצמאות לפי אזורי נפילתם, ועוד 102 חללי מערכות ישראל – בצד הנופלים במלחמת העצמאות. האנדרטה בנוייה על רחבת אבן מוגבהת, בחזיתה על לוחות שיש חקוקים שמותיהם של עוד 109 בנים שנפלו במערכות ישראל. בצד האנדרטה תותח שדה 75 מ”מ “קרופ” ששימש את הלוחמים במלחמת העצמאות ובשנים הראשונות למדינה. התותח ניתן במתנה להרצליה ע”י גונדת הנ”מ (כאשר עוד השתייכה לחיל התותחנים) המאומצת ע”י העיר.

האנדרטה הוקמה בשנת תשי”ז (1957) ביוזמת הרשות המקומית. עיצב אותה מהנדס העיר דאז, אדריכל שמואל מוהליבר.