אנדרטה לחללי חט’ גולני במבצע סנונית (נוקייב) – כנרת

אנדרטה לחללי חטיבת “גולני” במבצע “סנונית”.

מקום האנדרטה במצפה נוקייב – הגבעה עליה היה מוצב נוקייב. על גבעה זו ניטש קרב נוקייב בליל ה-16-17 במרץ 1962 (י”א אדר ב’ תשכ”ב) הפעולה נערכה כתגובה להתנכלויות הסורים לדייגי הכנרת ולספינות המשמר.

המוצב נכבש אחר קרב קשה בידי לוחמי חטיבת “גולני”. בקרב נפלו שמונה לוחמים בהם סגן יוסף מוצפי ז”ל, קצין תותחנים מגדוד “הרעם” ששימש קת”ק.
האנדרטה הוקמה ע”י הקרן הקיימת לישראל וותיקי סיירת “גולני”. היא עשויה מגוש בזלת האבן האופיינית לרמת הגולן.
שמות הנופלים: סגן יוסף מוצפי, סמל גדעון אלפסי, טוראי גבריאל ברסקי, טוראי מיכה גדליהו, רס”ל דוד חנן, רב”ט דוד ידו, רב”ט יעקב דביר (לא נודע מקום קבורתו) זכרונם לברכה.