אנדרטה לנופלים – כפר סבא

אנדרטה לזכר בני כפר סבא שנפלו במלחמת העצמאות.

האנדרטה ניצבת ב”גן הבנים”, ברחבת הכניסה אל חלקת בית הקברות הצבאי.

מבנה בדמות קיר של מגדל, הנישא מתוך חומה, הוא האנדרטה לבני המקום שנפלו במלחמת העצמאות. על קיר האנדרטה נכתב באותיות מתכת: “יד לבני כפר סבא שנפלו במלחמת הקוממיות. במותם ציוו לנו את החיים. לפני השמש ינון שמם”. סמל החרב ועלה הזית נישא בראש הקיר הגבוה, בצידו תותח שדה 75 מ”מ “קרופ” ששימש את הלוחמים במלחמת העצמאות ובשנים הראשונות. התותח ניתן כמתנה לכפא סבא ע”י ביסל”ת המאומצת ע”י העיר.

האנדרטה הוקמה בשנת 1958 בעשור להקמת המדינה. תוכננה ע”י האדריכלים בלויצמן וליסרסורף.