אנדרטה לנופלים – נס ציונה

אנדרטה לנופלים במערכות ישראל מאז תש”ח.
האנדרטה ניצבת ב”גן הגיבורים” ברחוב ויצמן (צמוד לתחנת האוטובוסים המרכזית) שבמרכז המושבה. קיר זיכרון ובחזיתו תותח (נ”ט 76 מ”מ תוצרת בריה”מ ZIS-3, M-1942 – שלל מערכת “קדש”) עליה סמל צה”ל והכתובת: “לפני שמש ינון שמם”. ושמותיהם של שישה חללי מלחמת השחרור בתש”ח. מאז משמשת כאנדרטת זיכרון לנופלים, ושמותיהם של חללי צה”ל, שנפלו לאחר מלחמת העצמאות נוספו בה.
האנדרטה תוכננה בידי האדריכלים מילר ובלום והוקמה בשנת 1962.