אנדרטה לנופלים – רמת השרון

אנדרטה לבני רמת השרון שנפלו במערכות ישראל.
האנדרטה נמצאת בגן הבנים- רחוב ויצמן.

עשוייה בטון ומצופה לוחות שיש. קיר שיש מוארך, ועליו קבועים לוחות מתכת שצורתם להבות אש בצבע ארגמן, הוא האנדרטה לנופלים. על הקיר חקוק: “מנשרים קלו מאריות גברו. שמואל ב’ א 23”. מתחתיו חקוקים שמותיהם של בני רמת השרון שנפלו במערכות ישראל: “מלחמת השחרור ואחריה” – 22 נופלים; “מבצע סיני ואחריו” – 5 חללים; “מלחמת ששת הימים ואחריה” – 27 נופלים; “מלחמת ההתשה ואחריה” – 22 נופלים; “מלחמת יום הכיפורים ואחריה” – 77 חללים; “מלחמת שלום הגליל ואחריה” – 13 חללים.

האנדרטה נמצאת בלב גן מטופח. לצידה ניצב, על רגלי ברזל, טיל נ”ט SS-11 (מתנת הגדוד המאומץ גדוד “נמר”).
ראשיתה של האנדרטה בשנת תשכ”ח, אולם היא חודשה ובצורתה העכשוית היא קיימת מאז תשמ”ז.