אנדרטת עוצבת עמוד האש – שדה תימן

אנדרטה לחללי עוצבת עמוד האש.

מקום האנדרטה בחורשת עצים, ליד “שדה תימן” מצפון מערב לבאר שבע, בכביש המוליך מן העיר לשדרות.

על מבנה שהוא כמצבה נתון לוח שיש ובו חקוק: “עמוד האש. אנדרטה זו הוקמה לזכר חללי צה”ל מעוצבת עמוד האש שנפלו בכל מערכות ישראל”, וכן: “אנדרטת עוצבת עמוד האש. אנדרטה זו הוקמה ביוזמתם ובמסירותם של אע”צ ישראל בלומנפלד, רס”ר ניסים אלבז ואע”צ יצחק אסור, אוקטובר 85”. האנדרטה צופה דרומה, לכיוון סיני, אל שדות הקרב של העוצבה.
האנדרטה נוצקה מבטון מזויין, ובתוכו עוברים צינורות מים – סמל למי תעלת סואץ שחצו חיילי העוצבה במלחמת יום הכיפורים.

תותחנים מונצחים