גלעד לבני כפר סירקין שנפלו במלחמת העצמאות

הגלעד ניצב בצומת הרחובות אפק והבנים (ליד מזכירות המושב).

במרכזה של רחבה מרוצפת ניצב עמוד אבן שעליו חרוט “יזכור”. משני צדדיו שני גושי סלע; על הימני חרות באותיות מתכת: “זכר עולם לבנינו, אשר נתנו נפשם על שחרור המולדת ובטחונה” – ושמותיהם של 13 בנים שנפלו במערכות ישראל. על השמאלי: “לזכר חברינו שנרצחו בדרך לכפר” ושמותיהם של שלושה חברי הכפר. בחזית האנדרטה מונח תותח שדה 65 מ”מ “נפוליונצ’יק”.

האנדרטה הוקמה זמן קצר אחרי מלחמת העצמאות.