הדוידקה – צפת

אנדרטה להנצחת נשקם של משחררי העיר בתש”ח.

האנדרטה ניצבת ברחוב הראשי של צפת, מול בניין המשטרה הישנה של העיר (הסראייה). האנדרטה הינה מרגמת דוידקה מתוצרת תע”ש שמילאה תפקיד רב ערך בסיוע לכוחות הלוחמים לשחרור צפת. בצד האנדרטה חקוק הפסוק: “הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומת נחושת” (ירמיהו א’ 18).

הדוידקה הוצבה בבית הכנסת של האר”י הקדוש, ומשם הפגיזה את הודיות המקיפים את העיר. פגזיה הקימו רעש גדול, וערביי האזור, שהגיעו בהמוניהם לצפת וחיכו לנפילתה, נמלאו פחד ופתחו במנוסה. (“ליהודים יש פצצת אטום”) האנדרטה הוקמה ביוזמת עירית צפת ומשרד הבטחון, בשנת 1956. בטקס הסרת הלוט, ביום 29 אפריל 1956 נכח ממציא ה”דוידקה” – דוד ליבוביץ.

היוזמה הייתה של משה דיין, בהיותו רמטכ”ל, שהגה תוכנית כללית של הקמת אנדרטות למלחמת השחרור מוצע להקים אנדרטות מכלי נשק שונים שהופעלו במלחמה במקום הפעלתם.
למעשה הוקמו רק 3 אנדרטות כאלה: טבריה, צפת, ירושלים.