חדרה – שכונת בית אליעזר

אתר הנצחה לבני חדרה שנפלו במלחמת “ששת הימים”
האנדרטה: עמוד הנצחה, המורכב משני לוחות שיש גבוהים. בראש העמוד הכתובת: “לזכר הבנים שנפלו במלחמת ששת הימים”. על הלוחות שמותיהם, דרגתם, וגילם של 16 נופלים, בהם רב”ט מרדכי (מוטי) בגלייבטר ז”ל, חייל בגדוד “שפיפון” – החלל הראשון של מלחמת ההתשה.
העמוד ניצב בתוך גן על בימת שיש, והוא סמוך למועדון התרבות והחורשה ע”ש רב”ט גרשון טרטנר ז”ל, חייל גולני שנפל במלחמת ששת הימים, והיה כוכב קבוצת הכדורגל הפועל בית אליעזר (שנקראה על שמו). ליד האנדרטה מוצב דגם מוקטן של תומ”ת.
משפחת טרטנר וועד שכונת בית אליעזר הם שהקימו את אתר ההנצחה, הנושא את שמו של גרשון וחבריו שנפלו במלחמה.
תודה לצחי רימון איש חברת “מפה”, שצילם את האתר.