חולון-לוח זיכרון לחללי בית הספר למדעים אורט 

כאן מונצחים תלמידי בית הספר המקיף למדעים וטכנולוגיה אורט חולון שנפלו בכל מערכות ישראל. בהם סגן יואל פורת מגדוד “נמר” שנפל במלחמת יום הכיפורים.

אל קיר מבנה בית הספר הפונה לחצר הפנימית, שלפניו ערוגת צמחים, הוצמד לוח מלבני שחור ועליו סמל צה”ל, שמות הנופלים והפסוק: “כי אבן מקיר תזעק” (חבקוק ב’, י”א). משמאל ללוח בולטת מהקיר אבן טבעית ועליה נר זיכרון חשמלי.

ההנצחה ביוזמת המשפחות השכולות והנהלת בית הספר.

המקום נגיש לכל, יש לתאם כניסה לבית הספר. ההנצחה בבית ספר אורט בחולון, רחוב פרופ’ שור 2.