חולון-קיר זיכרון לחללי ביה”ס גורדון

כאן מונצחים בוגרי בית הספר היסודי על שם א”ד גורדון בחולון שנפלו בכל מערכות ישראל. ביניהם

סגן חיים ויסטמונסקי מגדוד “אייל” שנפל במלחמת ההתשה.

טר”ש שלמה משה ממפקדת א”א 215 שנפל בשנת 1976

קיר הזיכרון ניצב בכניסה לבית הספר. על הרצפה לפניו ניצב פגז של טנק, ולידו גלגל מתכת שאליו מרותכים חלקי כלי נשק שונים. הקיר מצופה בעץ, בחלקו העליון שני לוחות מתכת עליהם נכתב: “תהילת נצח לגבורי האומה”, ובחלקו התחתון שמות הנופלים על לוחיות מתכת. מימין לשמות מגילת העצמאות. במרכז הקיר שלושה ארונות עם דלתות זכוכית: בארון המרכזי רובה ותחתיו מגיני עץ ועליהם תמונות הנופלים, בשני הארונות בצדדים תמונות ומגינים נוספים.

ההנצחה ביוזמת הנהלת בית הספר ומשפחות הנופלים.

המקום נגיש לכל, יש לתאם כניסה לבית הספר. ההנצחה בבית ספר יסודי גורדון, רחוב החי”ל 16 חולון.