חולון-קיר זיכרון לחללי ביה”ס יבנה

כאן מונצחים חללי התיכון הדתי יבנה מחולון שנפלו בכל מערכות ישראל. ביניהם טוראי יוסף טחן מבסיס הטירונים חת”מ שנפל בשנת 1983.

קיר הזיכרון ממוקם בין שני גרמי מדרגות בבניין התיכון, לפניו דגלי המדינה ובית הספר. במרכז הקיר לוח שיש בהיר ועליו פרטי הנופלים באותיות שחורות, מימין ללוח תמונות הנופלים במסגרות עץ ומשמאלו לוח שיש שחור ובו, לצד ענף עץ זית, תפילת יזכור המסתיימת במילים: “מנשרים קלו ומאריות גברו בהחלצם לעזרת העם. זכרם לא יסוף מאיתנו לעולמים”. בראש הקיר עוד פסוק מקינת דוד: “הצבי ישראל על במותיך חלל”, לצידו סמל המדינה ונר זיכרון חשמלי.

ההנצחה ביוזמת הנהלת בית הספר ומשפחות הנופלים.

המקום נגיש חלקית, יש לעלות במדרגות. כן יש לתאם כניסה לבית הספר. ההנצחה בתיכון יבנה, רחוב דובנוב 4 חולון.