חיפה-קיר זיכרון לאנשי הטכניון שנפלו במערכות ישראל

הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל המתמקד בלימודים גבוהים בהנדסה ומדעים מדויקים, פועל בחיפה מאז 1924, תחילה בהדר הכרמל וכעבור כארבעים שנה עבר לנווה שאנן. קיר הזיכרון מנציח את אנשי המוסד שנפלו בכל מערכות ישראל. ביניהם התותחנים: ד”ר משה בן סירה ז”ל מגדוד איכון שהיה הנופל הראשון במלחמת ששת הימים, אמציה ברלס ז”ל קצין החינוך של החיל שנפל במלחמת העצמאות, פרופ’ ישעיהו וינגרד ז”ל מגדוד 822 (“תחביר”) שנפל ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים, אהרון לביוב ז”ל מבה”ד 9 (“לקיש”) שנפל ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים, שמעון – סניה לווין ז”ל מבה”ד 9 (“לקיש”) שנפל ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים, משה פינקלשטיין ז”ל מעוצבת “עמוד האש” שנפל במלחמת ההתשה, ד”ר יוחנן קומיי ז”ל מגדוד 328 (“תכסית”) שנפל ברמת הגולן במלחמת יום ה כיפורים, ד”ר עודד שלידור ז”ל מגדוד 833 (גדוד מרגמות חביר לחטיבת “גולני”) שנפל במבצע “קיתון 10” במלחמת ההתשה ומאיר שפינר ז”ל מגנ”מ 203 שנפל במערכת “קדש”.

קיר הזיכרון לצד שביל בין מבני הטכניון, לפניו מדשאה ולצידו עצים. זה קיר בטון חשוף שלכל אורכו לוחות ועליהם, באותיות מתכת, שמות הנופלים לפי תקופות. על הלוח הימני שירה של רחל “מֵתַי”: “הם בלבד נותרו לי, רק בהם בלבד, לא ינעץ המוות סכינו החד. במפנה הדרך, בערוב היום, יקיפוני חרש, ילווני דום. ברית אמת היא לנו, קשר לא נפרד, רק אשר אבד לי – קניני לעד”.

ההנצחה ביוזמת הנהלת המוסד. בוצעה בתשל”ד (1974).

המקום נגיש לכל. ההנצחה בשטח הטכניון בנווה שאנן בחיפה, ליד בניין צ’רצ’יל.