ירושלים – אנדרטה לחניכי שבט הצופים “מצדה” במלחמת ששת הימים

האנדרטה ניצבת בחצר מועדון שבט “מצדה” שבעמק המצלבה.
האנדרטה היא סלע הניצב על בסיס מוגבה, ובו חקוקים שמותיהם של חמשת בוגרי השבט אשר: “נפלו במלחמת ששת הימים, אייר תשכ”ז; 5-10.6.1967”. סמל הצופים חקוק ליד שמותיהם.
הוקם בידי בוגרי השבט, חניכים ובני המשפחות השכולות.