ירושלים – מוזיאון רוקפלר

מיקום האנדרטה: ליד מוזיאון רוקפלר.
אנדרטה זאת מוקדשת ל עשרים חיילים ממפקדת חטיבת הצנחנים (55) ומן היחידות החטיבתיות: גמ”כ 425 (מרדכי אשכנזי, יובל ביהם, יהושע בן-ברק -בריסק, אילן גנני, שלמה עטור), חר”פ וחי”ק, אשר: “נפלו במלחמת ששת הימים” במערכה על כיבוש רכס הר הצופים ושחרור העיר העתיקה.
ל שלושה מתוכם גלעד נפרד, שהוקם ע”י חבריהם והוא נסמך על קיר מוזיאון רוקפלר.