כיכר הדוידקה – ירושלים

להנצחת נשקם של לוחמי תש”ח בירושלים

האנדרטה ניצבת ב”כיכר החרות” הסמוכה לרחוב יפו – רחובה הראשי של ירושלים.

האבנים שמהן נבנתה האנדרטה, הן סלעי ירושלים. לאנדרטה צורה של “כובע גרב” – כיסוי הראש הנפוץ של לוחמי תש”ח ועליו חקוקים דברי הנביא ישעיהו: “וגנותי אל העיר הזאת להושיעה” (מלכים ב’ יט 34). לפניה ניצבת על כן מרגמת “דוידקה” ובלועה פגז מוכן לירי.

האנדרטה עוצבה בידי האדריכל אשר חירם. הלוט הוסר ממנה בשנת תשט”ז – 8.5.1956.
היוזמה הייתה של משה דיין, בהיותו רמטכ”ל, שהגה תוכנית כללית של הקמת אנדרטות למלחמת השחרור מוצע להקים אנדרטות מכלי נשק שונים שהופעלו במלחמה במקום הפעלתם.
למעשה הוקמו רק 3 אנדרטות כאלה: טבריה, צפת, ירושלים.