כפר יונה – גן ילדים על שם מנחם בידריס

מנחם בידרס מכפר יונה, קצין רכב בשירות קבע, נפל בעת מילוי תפקידו בי”ח בתמוז תשכ”ט, 4.7.1969.זכרו מונצח בגן ילדים ביישוב מגוריו.
מעל דלת הכניסה לגן הילדים תלוי שלט מתכת מוזהב. על השלט שם הנופל, מועד נפילתו, סמל המועצה ופרטי ההנצחה.
ההנצחה ביוזמת המועצה המקומית.
המקום נגיש לכל.כפר יונה בכביש מספר 57, ממזרח לצומת השרון. גן הילדים ברחוב העלייה.