מחנה יואב

המחנה נקרא על פי צירוף ראשית השמות הפרטיים של שני נופלים מיחידת תותחנים: יואל פורת ואבי דיטשי. שניהם נפלו ברמת הגולן ביום השני למלחמת יום הכיפורים, י”א בתשרי תשל”ד (7.10.1973), כשטנקים סורים הפגיזו שיירה שהובילה תחמושת לסוללות הגדוד.
בכניסה למחנה התותחנים, בין שני עמודים, שלט המורכב משני לוחות עץ: בלוח העליון שם המקום, בלוח השני שמות שני הנופלים שעל שמם נקרא המקום.
ההנצחה ביוזמת אנשי היחידה.
המקום נגיש לכל.מחנה יואב לצד כביש 978, כקילומטר צפונית לצומת האמיר (צומת וואסט). ההנצחה בכניסה.

תותחנים מונצחים