מטולה – שער פטמה

מקום: שער פטמה
אנדרטה לזכרם של סרן אילן בן חיים, רס”ם מוריס דהן, סרן רון ורנר וסרן מרדכי שטייר זכרונם לברכה שנהרגו בעת פעילות מבצעית בדרום לבנון בתאריך 19/10/1988.
האנדרטה כוללת שני סלעים שביניהם מקום להבערת אש התמיד. על הסלע הימני מונח לוח עץ עליו חרוט קטע משירו של נתן אלתרמן “מגש הכסף” (“לובשי חול וחגור וכבדי נעליים…”)
על הסלע השני תבליט מתכת של תג עוצבת “הגליל”
את האנדרטה הציבה במקום האוגדה המרחבית.