מלכיה

אתר הנצחה לחללי הקרבות על מלכיה
אנדרטה לחללי הפלמ”ח הוקמה במקום שנה לאחר הקרבות, האנדרטה נחשפה במפקד חגיגי במעמד אנשי חטיבת “יפתח” ומפקדי הפלמ”ח. נופלי חטיבת “עודד” לא צוינו באנדרטה וכן נפקד שמם של שניים ממגויסי המח”ל שנחשבו נעדרים באותו זמן ושל קצין התותחנים שלמה קרון ז”ל. בספטמבר 2009 נחנכה במלכיה אנדרטה משותפת לנופלי הגדוד הראשון של הפלמ”ח וחטיבת “עודד”. על אדמות אל-מלקייה כקילומטר מדרום לאתר הקרב הוקם קיבוץ מלכיה על ידי יוצאי הפלמ”ח.
האנדרטה המשותפת בקיבוץ מלכיה. מימין: אנדרטה לחברי ההכשרות המייסדות את קיבוץ מלכיה שנהרגו במערכות הפלמ”ח, אנדרטה לחללי הגדוד הראשון של הפלמ”ח ואנדרטה לחללי חטיבת “עודד” שנהרגו בקרב במלכיה