מצפה “גולני”

אנדרטה לזכר לוחמי “גולני” שנפלו בכיבוש תל פאחר במלחמת ששת הימים ביניהם עשרה חיילי גדוד “הרעם”.
מיקום: מצפה “גולני” שעל תל פאחר, על גבעת בזלת טבעית ממערב לציר הנפט – מוצב סורי על תעלותיו והבונקרים שלו, ניצבת אנדרטה ל 58 לוחמים.
בחלק המערבי של המוצב הצופה על מורדות הגולן ובקעת החולה ניצב זחל”ם על במה מאבני בזלת ולידו סלע בזלת גדול, ובו משובץ לוח ארד ועליו הכתובת: “המקום אשר אתה עומד בו בדמם של לוחמי “גולני” נגאל” ושמות הלוחמים שנפלו בקרב בהם: דוד הנדלר, דניאל חמו, יעקב לוי, יוסף שבתאי, ויליאם ברקוביץ’, ניסים זעירא, משה חנוכה, עצמון מיטלמן, דוד נחום, ושלמה פסקל זכרם לברכה.
האנדרטה הוקמה ביוזמתו של מפקד החטיבה והמשפחות השכולות, בתכנון ובעבודות הבינוי עסקו חיילי החטיבה.
האנדרטה הושלמה בשנת 1972.