משואות יצחק

האנדרטה ניצבת ב”גן הבנים” בישוב.(הגן מהווה אתר הנצחה לתושבי משואות יצחק – בחלקו אזרחי ובחלקו צבאי).
על רחבה מרצפת ניצב סלע כורכר. בראשו מופיעה הכתובת: “באביב חייהם נקטפו”. שמות חללי הישוב שנפלו במערכות ישראל ובפעולות איבה. (8 שמות) על 8 לוחות אבן. על כל אבן מופיע שם החלל, תאריך נפילתו ומקום הנפילה.
בחזית האנדרטה ניצב תותח נ”ט 100 מ”מ 33-BS, תוצרת בריה”מ משנת 1944. שלל מלחמת ששת הימים. התותח עצמו התגלה ע”י ילדי המושב במחנה ג’וליס השכן. והישוב ביקש וקיבל היתר להציב את התותח באנדרטה. על קנה התותח מופיעה הכתובת: “ולא ילמדו עוד מלחמה” (ישעיהו ב’ 4).
האנדרטה תוכננה והוקמה ע”י הפסל והאדריכל גרשון היימן לאחר מלחמת ששת הימים.
ברצוני להודות לאילן מאירי, מנהל מוזיאון יד מרדכי, שהסב את תשומת לבי לאנדרטה. ולגב’ תמר לאופר ממזכירות מושב משואות יצחק – שמסרה לי את הפרטים אודותיה.
קבוצת משואות יצחק הוקמה בשנת 1945 כחלק מישובי גוש עציון. הישוב נקרא על שמו של הרב הראשי לישראל, הרב יצחק הלווי הרצוג זצ”ל. בערב שבת, ה’ באייר תש”ח, נכבשה הקבוצה ע”י הלגיון הערבי. תושביה ומגיניה נפלו בשבי הירדנים. עם שחרורם הקימו מחדש את יישובם באזור שפיר (דרומית לקריית מלאכי). בשנת 1950 הפך היישוב מקיבוץ למושב שיתופי.