ניצנה-אנדרטה להנצחת הקרבות בעוג’ה אל חפיר

באזור זה, תל ניצנה (אז – עוג’ה אל חפיר), הייתה נקודת משטרה בריטית אשר נתפסה ע”י הצבא המצרי בפלישתו לארץ במאי 1948, לאחר הכרזת העצמאות. במבצע “חורב” התחוללו כאן קרבות כבדים במטרה לפרוץ דרך לסיני ולנתק את צבא הפלישה מבסיסיו במצרים. ביום 27.12.1948 נכבשה עוגה’ אל חפיר על ידי כוחות מחטיבת שריון 8 יחד עם כוחות מגולני, חטיבת הראל, חטיבת הנגב וחטיבת אלכסנדרוני, והציר לבאר שבע נפתח לתנועה. האנדרטה מנציחה את 22 נופלי חטיבה 8, חטיבת השריון, בקרבות באזור. בין המונצחים התותחן יעקב-חיים גרוס (ז’ורי) ז”ל מגונדת נ”ט 421 שנהרג במבצע “חורב”.

האנדרטה, בסביבה מדברית פתוחה, מעוצבת כרחבת בטון אשר בצידיה ספסלי בטון. במרכז הרחבה באר מים יבשה. הגדר התוחמת את הרחבה מרוצפת בחלוקי נחל גדולים. את הרחבה תוחם מצפון קיר בטון, עליו שלט מתכת ובו ניתן לקרוא את סיפור הקרבות באזור, כולל מפה, ושמות הנופלים. מצידו השמאלי של הקיר, על שיפוע בטון, מוצב זחל”מ אשר שימש את הלוחמים בשעת הקרב. האתר כולו, המשלב כלי לחימה, בטון ואבן, נראה כבונקר ומשדר עוצמה, יציבות ועמידה איתנה אל מול כוחות האויב.

האנדרטה הוקמה ביוזמת אנשי חטיבה 8 של השריון שלחמו כאן.

המקום נגיש חלקית – הגישה מהכביש לאנדרטה באדמה זרועת אבנים. מצומת ניצנה בכביש 211 פנייה דרומה לכביש 2022 לעזוז. יש שילוט לאנדרטה.