נשר-אנדרטה לנופלים בני המקום ולנופלים בבתי הזיקוק 

נשר הוקמה בשנת 1925 מדרום-מזרח לחיפה, כשכונת מגורים לפועלי מפעל המלט הסמוך. בשנות החמישים הוכרזה כמועצה מקומית, ובשנת 1995 הוכרה כעיר. מתגוררים במקום כ-22,000 תושבים. האנדרטה מנציחה את בני המקום אשר נפלו בכל מערכות ישראל, ואת 39 הנופלים בבתי הזיקוק הסמוכים במלחמת העצמאות. ביניהם שניים משירות התותחנים במלחמת השחרור: נתן בוכהייסטר ז”ל מגנ”ט 421 ומאיר שפינר מגנ”מ 203.

האנדרטה במעלה גבעה, ברחבה מרוצפת ומוקפת חומה נמוכה, מוגבהת מסביבתה ומובילות אליה מדרגות. במרכזה, על מבנה ששימש במלחמת העצמאות עמדה קיצונית מול הכפר הערבי בלאד א-שייח, מגדל שמירה. על חזית המגדל, המבהיק בלובנו, תבליט אבן המתאר חייל שזה עתה נפגע, ידו מרפה מן הנשק והוא נופל, מבטו נישא מעלה לכיוון סמל המגן דוד בראש המגדל. מתחת לתבליט מצוינות שנות מלחמת העצמאות: תשח-ט. משמאל למבנה ולמגדל נבנתה חומת אבן מעוגלת, בקצה הימני שלה דגל ישראל ופסוק מקינת דוד: “הצבי ישראל על במותיך חלל”. על החומה לוח אבן ועליו שמות הנופלים.

ההנצחה ביוזמת המשפחות השכולות ואנשי ההגנה. בוצעה בתש”י (1950) ע”י המהנדס בלה שניטלנדר, האמן מיכאל קארה ויוחנן רטנר.

המקום נגיש חלקית, מדרגות מובילות אל האנדרטה. ההנצחה ברחוב החלוצים, שכונת גבעת נשר בנשר.