נתניה-חדר עיון והנצחה לחללי בית הספר ע”ש איתמר בן אב”י

כאן מונצחים הנופלים בכל מערכות ישראל מבית ספר יסודי ע”ש איתמר בן אב”י בנתניה.

חדר ההנצחה נמצא בספריית בית הספר, ומעל דלת הכניסה לוחית מוזהבת המכריזה על שמו וייעודו. בחדר ספרים, שולחנות וכיסאות והוא משמש את התלמידים בלימודיהם. קירות החדר מחופים קורות עץ בהירות שעליהן תלויות תמונות הנופלים, מתחת לכל תמונה לוחית מוזהבת ובה שם הנופל, שמות הוריו ומועדי לידתו ונפילתו. במרכז קיר העץ סמל צה”ל והמילה “יזכור”, ולצידה ציטוט מ”מגש הכסף” של אלתרמן: “אנחנו מגש הכסף שעליו לך ניתנה מדינת היהודים”. לצד תמונות הנופלים נכתבו המילים: “יהיו גיבורי הדרור והניצחון חתומים בלב ישראל לדור דור”.

ההנצחה ביוזמת הנהלת בית הספר.

המקום נגיש לכל, יש לתאם כניסה לבית הספר. ההנצחה בבית ספר איתמר בן אב”י, רחוב יאיר שטרן 12 בנתניה.