נתניה-קיר זיכרון לנופלי בי”ס “תחכמוני”

כאן מונצחים הנופלים בכל מערכות ישראל מבית הספר היסודי תחכמוני בנתניה.

קיר הזיכרון ממוקם בלב בניין בית הספר, סמוך לחדר המורים. על הקיר הלבן שבעה לוחות שחורים, במרכזם מודפס רקע הכולל דמויות לוחמים ודגל ישראל. מימין ללוחות עציץ פורח. על הלוח הימני תפילת יזכור, ועל הלוחות האחרים שמות הנופלים באותיות לבנות. סמוך לקיר זה לוח ועליו תפילה לשובם של הנעדרים והשבויים.

ההנצחה ביוזמת הנהלת בית הספר.

המקום נגיש לכל, יש לתאם כניסה לבית הספר. ההנצחה בבית ספר תחכמוני, רחוב יהודה הלוי 35 בנתניה.