פארק רבין-חורש לזכר עולים מצפון אמריקה שנפלו במערכות ישראל

כאן מונצחים הנופלים בכל מערכות ישראל שהגיעו לארץ מצפון אמריקה, ביניהם עולים חדשים ובני משפחותיהם שהם חללי צה”ל וחללי פעולות איבה.

החורש הוא חלק מפארק רבין הנמשך מכאן מזרחה. בכניסה אליו מסלעה ובחזיתה חומת אבן נמוכה. במרכז החומה סמל AACI – התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל. מעבר לחומה יש רחבה ובה עץ ברוש בודד, ובשולי הרחבה ניצב קיר אבן גבוה וארוך שלמרגלותיו גל אבנים. לאורך מרכז הקיר שורת לוחות שיש: בלוח השמאלי פרטי ההנצחה בעברית, בלוח הימני פרטי ההנצחה באנגלית, בלוחות שביניהם שמות הנופלים בעברית ובאנגלית לפי שנות הנפילה. על חלק מן הלוחות תמונות נוף ופסוקי תנ”ך, ביניהם: “וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד” (מיכה ד’, ד’); “תחת הנַעצוץ יעלה ברוש, תחת הסִרפד יעלה הדַס, והיה לה’ לשֵם לאות עולם לא ייכרת” (ישעיהו נ”ה, י”ג).

ההנצחה בוצעה על ידי התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל, בסיוע קק”ל.

המקום נגיש לכל. ההנצחה מדרום לשער הגיא. ניתן להגיע בפנייה דרומה מכביש מס’ 1 לכביש מס’ 38 במחלף שער הגיא, ומיד אחר כך פנייה מערבה (לכיוון אנדרטת גדוד 5 של הפלמ”ח). ההנצחה אחרי כ-500 מטר.