פתח תקווה-אנדרטה לנופלים מבית ספר תיכון עמל א’

כאן מונצחים הנופלים בכל מערכות ישראל שלמדו בתיכון עמל א’ בפתח תקווה.

ההנצחה בבית הספר כוללת קיר זיכרון, חורשה לזכר הבנים והנצחה בספרייה. במסדרון מגודר סמוך לאולם הספורט בבית הספר ניצב קיר הזיכרון, המורכב מלוחות שיש לבן ועליהם שמות החללים. בראש הלוחות פסוק מקינת דוד: “הצבי ישראל על במותיך חלל”. בהמשך החצר יש כניסה ל”חורשת הבנים” – חורשה בצורת האות חית אשר בה כל עץ מוקדש לאחד הנופלים, ככתוב בשלט לפני העץ. בתוך בית הספר, בספרייה, יש לוח זיכרון המחבר בין שניים מעמודי החדר. על הלוח שמות ותמונות של הנופלים. על העמוד הימני מופיע פסוק מקינת דוד: “מנשרים קלו מאריות גברו”. במדף הסמוך אוגדן לזכר כל נופל, הכולל פרטים עליו ודברי המשפחה.

ההנצחה ביוזמת המשפחות השכולות והנהלת בית הספר.

המקום נגיש חלקית, יש סף אבן בכניסה לחורשה. כן יש לתאם כניסה לבית הספר. ההנצחה בבית ספר עמל א’, רחוב רמז 38 פתח תקווה.