פתח תקווה – חדר מדעים לזכר איתן מוקמל

איתן מוקמל מפתח תקווה, מחיל התותחנים, נפל סמוך לתעלת סואץ בתחילת מלחמת יום הכיפורים, ביום י”ב בתשרי תשל”ד 8.10.1973.לזכרו הוקם חדר מדעים בבית הספר היסודי יד לבנים בפתח תקווה, בו למד.
חדר המדעים נמצא בקומה הראשונה בבית הספר, ובכניסה אליו פינת הנצחה. על קיר תלויה תמונת החלל ועליה תאריכי לידתו ונפילתו, על קיר סמוך שלט לזכרו המציין שלמד בבית ספר זה, ומתחת לשני השלטים מונח פסל ברזל המורכב מכלי המלחמה: שילוב של חלקי מתכת, קנה רובה וקנה מקלע, חלקי זחל, קסדה וכוונת.
ההנצחה ביוזמת המשפחה השכולה והנהלת בית הספר, בוצעה ע”י דודו של הנופל.
המקום נגיש חלקית, יש לעלת במדרגות. כן יש לתאם כניסה לבית הספר.ההנצחה בקומה ראשונה בבית ספר יד לבנים בפתח תקווה, בקצה רחוב יהלום בנימין.